Σάρωση & απομάκρυνση χιονιού

                        Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες γενικού καθαρισμού όπως σάρωση (σκούπισμα) οδών, απομάκρυνση χιονιού (εκχιονισμός) και πάγου. Η εταιρεία μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης δίνει μεγάλο βάρος στην παροχή υπηρεσιών για βελτίωση των συνθηκών της ασφαλούς κυκλοφορίας των πολιτών.

 

                        Έτσι ενισχύουμε συνεχώς τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα εργασίας.

a

Contact

                              Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.