Η εταιρία μας

                          Οι βασικές μας αρχές είναι η αποτελεσματικότητα και το θάρρος για καινοτομία ακολουθώντας και εντάσσοντας τις τάσεις της τεχνολογίας στην κουλτούρα μας. Όραμά μας είναι να διευρύνουμε τις προοπτικές εξέλιξης και το φάσμα των υπηρεσιών μας προωθώντας την επαγγελματική στρατηγική κατεύθυνση και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη κάθε τμήματος των δραστηριοτήτων μας.

History

2014 

                          Η ίδρυση της Snow Tecnica πραγματοποιείται το 2014 από τον Μελιόπουλο Απόστολο, με το πρώτο μηχάνημα της εταιρίας να είναι ένας χιονοστρωτήρας Prinoth T4. Η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βέροια και οι πρώτες υπηρεσίες αφορούν τον αποχιονισμό εργοταξίου Α.Π.Ε σε δύσβατη ορεινή περιοχή, τη συντήρηση και την επισκευή χιονοστρωτήρων.

2018 

                          Το 2018 η σκυτάλη παραδίδεται στον Μελιόπουλο Χρήστο με στόχο την εξέλιξη και την δεύρυνση των δραστηριοτήτων που παρέχονται. Ο εξοπλισμός αναβαθμίζεται με την προσθήκη ενός χωματουργικού μηχανήματος καθώς και ενός μηχανήματος έργου με μαχαίρι αποχιονισμού και αλατιέρα.

2020 

                        Υλοποιείται η κατασκευή νέων στεγάστρων, η αγορά νέου χιονοστρωτήρα με καμπίνα μεταφοράς προσωπικού και οχήματος snow mobile για γρήγορη πρόσβαση σε χιονοσκεπείς περιοχές επεκτείνοντας τις υπηρεσίες και την εμβέλεια των δραστηριοτήτων.

 

                        Επιπλέον πραγματοποιείται και η αγορά ενός γερανοφόρου φορτηγού για την μεταφορά μηχανημάτων έργου και για την μεταφορά υλικών όπου απαιτείται η χρήση γερανού. Υποστηρίζεται η στρατηγική ανάπτυξης με την παροχή νέων υπηρεσιών όπως ο αποχιονισμός οδικών δικτύων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και ο αποχιονισμός ενός δεύτερου εργοταξίου Α.Π.Ε.

2022 

                        Το πνεύμα ανάπτυξης παραμένει ανέπαφο με την εταιρία να ολοκληρώνει την αγορά 2 υπερσύγχρονων χιονοστρωτήρων με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, την αγορά ενός δεύτερου αποχιονιστικού μηχανήματος Unimog που φέρει λεπίδα – ανέμη κι αλατιέρα κι ενός οχήματος snow mobile Arctic Cat για την άμεση επέμβαση σε χιονοσκεπείς επιφάνειες.

Contact

                              Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.